*Chuyên trang đào tạo tiếng Đức của ICOGroup

Bài 6: Chủ đề Số đếm (die Zahlen)

Học tiếng Đức hay bất cứ ngoại ngữ nào khác, ngoài những giờ học trên lớp thì việc tự học ở nhà đóng một phần rất quan trọng, hiểu được điều đó, Học tiếng Đức ICOGroup cùng các chuyên gia ngôn ngữ người bản xứ sẽ đồng hành cùng các bạn trong việc cải thiện khả năng giao tiếp và mở rộng vốn từ vựng cho các bạn qua series các bài học online. 

Để trả lời cho các câu hỏi thường gặp: tuổi, số điện thoại, số nhà… hay khi đi mua sắm: số lượng mua, giá tiền,… Chủ đề ngày hôm nay chúng tôi gửi đến các bạn: die Zahlen ( số đếm)

  1. die Zahlen
0 = null  10 = zehn  /se:n/
1= eins  /ains/ 11= elf
2= zwei  /svai/ 12 = zwölf /svuelf/ 20= zwanzig  /svansik/
3= drei   /drai/ 13 = dreizehn 30= dreißig  /draisik/ 
4= vier   /fi:r/ 14= vierzehn 40= vierzig
5= fünf  /fuynf/ 15 = fünfzehn 50 = fünfzig
6= sechs  /zeks/ 16= sechzehn 60= sechzig
7 = sieben  / zi:ben/ 17= siebzehn 70 = siebzig
8= acht      / akt/ 18 = achtzehn 80 = achtzig
9 = neun   /noin/ 19= neunzehn 90 = neunzig

Quy tắc đọc các số có 2 chữ số:  ab = bundazig ( đọc số hàng đơn vị trước sau đó đọc hàng chục)

zum Beispiel : 23 = dreiundzwanzig

                       46 = sechundvierzig,……

2. Các câu hỏi thường gặp. 

a, Wie alt sind Sie?                                   ( Bạn bao nhiêu tuổi)  

-> Ich bin ……… Jahre alt.                           ( Tôi …… tuổi)         

b,   Wie ist Ihre Telefonnummer?             ( Số điện thoại của bạn là gì? )

-> Meine Telefonnummer ist ……………        ( Số điện thoại của tôi là……….)

c, Wie ist Ihre Adresse?                             ( Địa chỉ của bạn là gì?)

-> Meine Adresse ist  Tran Quoc Hoan Straße 34 ( tên đường + số nhà)  ( Địa chỉ của tôi là …………)

d, Was/ Wie viel kostet das?                       ( Cái này giá bao nhiêu?) 

-> Das kostet …………… Euro.                         ( Cái này giá…………….)

  • Lưu ý: Cách đọc giá tiền: 3,50 Euro = 3 Euro 50   

                                                   0,50 Euro = 50 Cent 

Theo dõi website để cùng học nhau chinh phục tiếng Đức qua các bài giảng nhé. 

Đăng kí học tiếng Đức tại ICOGroup ngay để được trải nghiệm môi trường học tập và văn hóa Đức với giáo viên bản ngữ.Ngoài ra các bạn còn được tư vấn miễn phí về các chương trình Du học và đi làm tại Đức. 

Liên hệ: Hotline: 098.668.5222

Comments

comments